نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری
بازرسی غیر مخرب جوشکاری

نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

نگاهی به جدیدترین روش های بازرسی عیوب در جوشکاری

برای بازرسی فنی جوش و اطمینان از مرغوبیت آن و نیز مطابقت آن با نیازمندی های طراحی شده ، باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع سه مرحله بازرسی در نظر گرفته می شود که عبارتند از :

آزمون غیر مخرب ndt
آزمون غیر مخرب ndt

الف) بازرسی قبل از جوشکاری: این بازرسی به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری و رفع عوامل اصلی عیوب جوش ، به کار می رود .

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

 • اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار
 • مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی
 • انتخاب استانداردهای اجرایی
 • انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری
 • انتخاب مصالح
 • بازرسی مصالح
 • انتخاب مواد مصرفی (بخصوص نوع الکترود )
 • بازرسی مواد مصرفی
 • طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری
 •  بررسی تجهیزات جوشکاری
 •  آزمون جوشکاری و اپراتورها

ب) بازرسی حین جوشکاری:

به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ، و اطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری می باشد .

بازرسی حین جوشکاری می تواند شامل موارد زیر باشد :

 • بازرسی قطعات متصل شده و درزهای آماده جوشکاری
 • بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی
 • بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله یا شیار زده شده ، و آماده سازی اتصال
 • بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، استفاده از قیدها و گیره ها وسایر تمهیدات به منظور کنترل پیچیدگی ناشی از جوشکاری.
 • بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و مورد نیاز طرح .
 • بررسی وضعیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نظر داشتن مهارت و قبولی در آزمون مربوطه.
 • بررسی استفاده صحیح از فرآیند جوشکاری (برای مثال استفاده از روش قطب معکوس در الکترودهای کم ئیدروژن ).
 • بازرسی پیش گرم کردن و حفظ درجه حرارت بین پاسی در صورت لزوم.
 • بررسی شدت جریان و ولتاژ و انطباق با دستور العمل جوشکاری .

ج) بازرسی بعد از جوشکاری: به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش، از تست های غیر مخرب استفاده می شود که عبارتند از:

 • بازرسی چشمی
 • تست مایعات نافذ
 • تست ذرات مغناطیسی
 • تست رادیوگرافی
 • تست التراسونیک
 • تست جریان گردابی و …

 

منبع: پایگاه علمی و پژوهشی سیویلیکا

دستگاه سختی سنج , ndtکالا , کالا ndt , محصولات ndt , سختی سنج , نمایندگی الکومتر , نمایندگیelcometer , ضخامت سنج رنگ خودرو , عیب یاب التراسونیک ,بازرسی جوش , تست غیر مخرب , گیج جوشکاری , ابزار اندازه گیری ,کولیس ,بادسنج ,نورسنج,مولتی متر ,سختی سنج