تجهیزات بازرسی بتن

اولتراسونیک بتن (آلتراسونیک بتن)

از دستگاه التراسونیک برای تعیین میزان همگنی و مقاومت بتن استفاده می‌شود.

روش کار این دستگاه بدین صورت است که با ارسال پالس‌های التراسونیک با سرعت ۳ تا ۵ کیلومتر بر ثانیه از بین بتن، ناپیوستگی‌‌های ریزی که در ساختار آن وجود دارد را نشان می‌دهد.

این آزمایش با در اختیار قرار دادن مقاومت فشاری، نسبی طول و ابعاد ترک‌های ایجاد شده در بتن می‌توانند به مهندسین در مقاوم سازی سازه‌های آنها کمک کنند.

چكش استاندارد بتن (چکش اشمیت)

چکش اشمیت بتن به جهت سنجیدن ویژگی های مواد کش سان و به ویژه سنجیدن میزان مقاومت فشاری بتن ها کاربرد دارد.

و این چکش از قابلیت برگشت پذیری برخوردار میباشد.

از این چکش میتوان برای سنجیدن میزان سختی سنگ و صخره ها استفاده کرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که چکش اشمیت یکی از دستگاه های آزمایشگاه غیر مخرب میباشد که در آزمایشگاه بتن نیز استفاده میشود.

دستگاه لس آنجلس

آزمایش لس آنجلس یکی از مشهور ترین آزمایش های تکنولوژی بتن است و هدف آن سنجش مقاومت سنگ دانه های درشت دانه و با دانه بندی استاندارد، در برابر سایش و ضربه به صورت توام می باشد.

وسایل آزمایش مقاومت الکتریکی بتن

بـر اسـاس مبحـث نهـم مقـررات ملـی سـاختمان در تمامـی بتن‌های مسـلح سـازه‌ای که تـا فاصلـه 500 متر از حاشـیه سـواحل خلیـج فـارس و دریای عمـان قرار دارند، بـه منظور کنتـرل دوام بتن، انجام آزمایش نفوذ تسـریع یـون کلرایـد و مقاومـت الکتریکـی اکیدا توصیه می‌گـردد.

حداکثر میزان مجاز شـار عبـوری در این آزمایش در بتن‌هـای فـوق برابر بـا 2000 کولن می‌باشـد.

وسیله تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سنگدانه

ظروف تعیین توده ویژه حجمی سنگدانه و بتن تازه ابزاری است که از آن برای تعیین وزن مخصوص بتن تازه و مصالح سنگدانه استفاده می شود.

چگالی ظاهری بتن (Bulk Density) منعکس کننده توانایی بتن برای عملکرد ساختاری، حرکت آب و املاح و دوام است.

آزمایش نیم پل

این آزمایش به طور مستقیم کیفیت بتن را از نظر دوام به نمایش نمی گذارد اما در آزمایشگاه می توان با ساخت آزمونه هایی با بتنهای متفاوت و نگهداری بتن در شرایط مشابه، پتانسیل خوردگی میلگردها را بدست آورد که به نوعی می تواند نمایانگر کیفیت بتن مصرفی هر کدام از آزمونه ها بصورت مقایسه ای باشد.

تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح بتن و مکانیک خاک
برش مستقیم خاک
چکش مارشال استاندارد
آسیاب
وسایل کامل بارگذاری خاک
ویکات کامل سیمان
دستگاه CBR
دستگاه کور گیری
انواع میکسر
دستگاه تک محوری خاک
جک بتن شکن
قالب بتن
الک
لوس آنجلس
ویکات سیمان
میز و سطل ارشمیدس
نرمی قیر
ترازو
لس آنجلس
میز ویبره بتن
داکتیلیتی قیر
اندازه گیری مقاومت مصالح در برابر ضربه
ویسکوزیته به روش سیبولت
دستگاه تست توپ بولینگ بتنی
چکش SPT
انواع مزور شیشه ای و دسیکاتور
کشش آرماتور
آسیاب فاین میل
انواع الک آزمایشگاهی
کراشینگ ولیو
اتوکلاو سیمان
جک مارشال
شیکر برقی الک
نمونه گیر دست خورده
آون و کوره و فر
سنگ شکن فکی
کولیس
انواع مقسم یا کوارتر
استرکشن آسفالت
نمونه گیر دست نخورده
صفحه گرمکن
کاسه گراند
اوگر خاک
چگالی سنج خاک
سیمان استاندارد
انواع ترازو
سند باتل
قالب تراکم
قالب مارشال
آبفشان
سنگ تخلخل
اتاق کیورینگ (اتاق رطوبت)
سه محوری
ارزش ماسه ای
سی بی آر
استراکشن
اسلامپ
التراسونیک بتن
چکش اشمیت
شیکر ارزش ماسه ای
شیکر الک
الک شستشو
ظرف تعیین توده حجمی
انبرک لوشاتلیه
فاکتور تراکم بتن
فریم ITS
فلوتیبل سیمان
بار نقطه ای
فیلتر پرس
قالب استابیلیتی مارشال
بلین سیمان
بورت
ساعت اندیکاتور
پمپ خلا
پنترومتر جیبی
قالب منشوری انبساط سیمان
پیکنومتر
پیکنومتر قیر
قیف مارش
پین هول
تراش خاک
ترمومتر
کراشینگ ولیو
ترمومتر آسفالت
ترمومتربتن
کلرید باریم
تست فشاری بتن
تعیین هوای بتن
جک تعیین مقاومت فشاری آجر
جک خمشی تیر بتنی
جک ملات شکن
ماسه استاندارد دانسیته
مادبالانس
مته کورگیری (مغزه گیری)