گیج کمبریج Bridgecam gauge
گیج کمبریج

گیج کمبریج Bridgecam gauge

گیج کمبریج Bridgecam gauge

گیج کمبریچ تست جوشکاری
گیج کمبریچ تست جوشکاری

گیج کمبریج Bridgecam gauge

انواع کیف های بازرسی چشمی

کیف بازرسی معمولی شامل گیج کمبریج – چراغ قوه قلمی – آینه بازرسی گرد آنتنی- خط کش – ذره بین – کولیس– ماشین حساب- برس سیمی- آهنربای بازرسی می باشد .البته بستگی به کاربرد کاربر میتوان گیج های دیگر به آن افزود.

جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

گیج کمبریج
گیج کمبریج

 

گیج کمبریج

گیج جوشکاری کمبریج Bridgecam gauge

طرح کمپانیG.A.L آمریکا و TWI انگلستان
برای اندازه گیری بعد جوش، زاویه پخ، عدم همترازی زاویه ای و خطی
با قابلیت اندازه گیری:
1- زاویه جوش 0 تا 60 درجه
2- ناهمواری
3- اندازه گلوگاه جوش و گرده جوش
4- عمق undercut
5-طول فیلت جوش
6- عمق حفرات (شیارها)

گیج کمبریج
• Angle of preparation, 0º to 60º
• Excess weld metal :capping size
• Depth of undercut
• Depth of pitting
• Fillet weld throat size
• Fillet weld length
• Misalignment :high-low

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید

021-77130687-8
021-77228679