کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606
کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606

کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606

کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606

کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606 اندازه گیری HCHO ،TVOC و بنزن، یک انالیزور کیفیت هوا با نمایش به صورت آنالوگ و دیجیتال است. که قادر است مجموع ترکیبات آلی (TVOC) و فرمالدئید (HCHO)، بنزن، دما و رطوبت را اندازه گیری کند. این دستگاه وارد شده مناسب برای بهسازی کیفیت هوا منزل و آشکارساز آلودگی هوا می باشد.
این دستگاه می تواند مجموع ترکیبات آلی (TVOC) را بین 0 تا 3 میلیگرم/متر مکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/متر مکعب با دقت ±10% اندازه گیری کند. Iمچنین فرمالدئیدHCHO)) را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/متر مکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/متر مکعب با دقت ±10% اندازه گیری میکند. این دستگاه بنزن را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/متر مکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/متر مکعب با دقت ±10% اندازه گیری میکند.
دما در کیفیت سنج هوا هابوتست مدل HT606 بین 10 تا 45 درجه سانتی گراد با میزان برطرف سازی 1 درجه با دقت ±1.5 درجه می باشد. همچنین میزان رطوبت بین 10 تا 90% با میزان برطرف سازی 1% و دقت 5% است.

Home Improvement Assistance 

TFT True Color  Display

Easy to use

12 months warranty (1 to 1 exchange)

SpecificationMeasruing RangeResolvingAccuracy
HCHO 0-3.0mg/m30.01mg/m3 +/- 10%
TVOC0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%
Benzene0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%
Temperature-10~50 degree1 degree+/-1.5 dgree
Humidity0~99%1%  5%

شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص) تامین کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT

     تهران ، بزرگ راه رسالت ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، فرجام  ،نبش خیابان ۳۹ ساختمان آرین پلاک ۵-۸۴۰ واحد ۶ 
 
 

     
۸- ۷۷۱۳۰۶۸۷ (۹۸۲۱+)
۷۷۲۲۸۶۷۹ -( ۹۸۲۱+)

 

     ۰۹۱۲۲۷۱۰۲۶۹  درخواست خود را با نام شرکت میتوانید به این موبایل واتس آپ فرمائید 

 

     Info@ppkgroup.ir