کلمپ آمپر متر یونی-تی مدل +UT202
کلمپ آمپر متر یونی-تی مدل +UT202

کلمپ آمپر متر یونی-تی مدل +UT202

کلمپ آمپر متر یونی-تی مدل +UT202

کلمپ آمپر متر یونی-تی مدل +UT202 علاوه بر اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 600 ولت و جریان AC تا 400 آمپر میتواند به کمک پراب ترموکووپل دما را نیز اندازه گیری کند که وجه تمایز این مدل نسب به مدل UT201 نیز همین ویژگی است. در کلمپ آمپرمتر یونی تی 202 امکان اندازه گیری جریان بدون ایجاد قطعی در مدار به دلیل مدل کلمپی، کار را برای کاربر بسیار آسان کرده است. به نحوی که در زمانی کوتاه و فقط با قرار دادن سیم حامل جریان در چنگک و حفظ ایمنی کامل می توان مقدار جریان را اندازه گیری کرد. در واقع این کلمپ آمپرمتر یک مولتی متر به حساب می آید و می تواند علاوه بر اندازه گیری جریان، همچنین مقادیر مقاومت و ولتاژ را اندازه گیری نماید.