کارشناسی رنگ بدنه اتومبیل با دستگاه های ضخامت سنج رنگ
بهترین دستگاه تشخیص رنگ

کارشناسی رنگ بدنه اتومبیل با دستگاه های ضخامت سنج رنگ

آموزش تست رنگ اتومبیل-کارشناسی رنگ اتومبیل

تست رنگ اتومبیل با دستگاه دیجیتال ضخامت سنج رنگ به شرح زیر میباشد:

در ابتدا دستگاه ضخامت سنج رنگ اتومبیل را کالیبره مینمائیم ( نحوه کالیبراسیون دستگاه با تست پلیت ها و فویل ها صورت میگیرد )  و سپس روی سقف اتومبیل ضخامت رنگ  را چک می نمائیم . دستگاه ها با اتصال مستقیم ضخامت را با واحد میکرون یا میلز نمایش میدهند.

کارشناسی رنگ بدنه اتومبیل با دستگاه های ضخامت سنج رنگ با چند بار تست میتوانیم میانگین ضخامت رنگ  بدنه اتومبیل را محاسبه نمود ، سپس از قسمت چپ و راست اتومبیل به صورت قرینه قطعات بدنه را چک نمائید و ضخامت ها را مقایسه مینمائید.  توجه داشته باشید نقاط مقابل را با هم تست نمائید.

در قسمت هایی از بدنه اتومبیل که ضخامت بالا تر ازضخامت رنگ سقف میباشد (مثبت 40) میکرون  آن قطعه 100 درصد بتونه دارد(بتونه باعث بالا رفتن ضخامت میشود )  برای نقاطی که ضخامت رنگ زیر حد میانگین  باشد قطعه مربوطه تعویض میباشد( پاشش رنگ به قطعه خام به دلیل خطای دست و چسبندگی نامناسب ضخامت معمولا از حد میانگین کمتر است).

شما میتوانید نمونه  برداری از رنگ اتومبیل آئودی را در زیر ملاحظه نمائید.

 

 

نظرات (1)

این مطلب رو حتما ببینین