پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU
پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU

پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU

پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU

پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU قابلیت اندازه گیری میزان جریان ولتاژ و توان مصرفی یک مصرف کننده را تا 16 آمپر دارد. این دستگاه کاربری بسیار راحت و بی خطری دارد و برای افراد غیر حرفه ای پیشنهاد می شود بدین صورت که دستگاه را به پریز برق متصل کرده و دو شاخه مصرف کننده را دستگاه وصل می کنید.
لینک خرید از سایت KalaNDT
دستگاه می تواند همزمان میزان پارامتر های مهم یک مصرف کننده را مانند ولتاژ برق شهر، جریان مصرفی مصرف کننده، توان اکتیو برحسب کیلووات، پاورفکتور، و میزان مصرف برحسب کیلووات ساعت اندازه گیری می کند.
پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU
پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU

UT230B-EU Power Socket

پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU

UT230B series power sockets can be inserted to monitor operation status (voltage, current, time, and power consumption) of electrical appliances. The socket jacks are designed to meet the needs of different regions with proper certifications. UT230B series are ideal tools for maintaining equipment power consumption and managing energy saving in homes, offices, schools, and other places.

Features

پاورمتر یونی-تی مدل UT230B-EU