مولتی متر یونی-تی مدل UT33D PLUS
مولتی متر یونی-تی مدل UT33D PLUS

مولتی متر یونی-تی مدل UT33D PLUS

مولتی متر یونی-تی مدل UT33D PLUS

مولتی مترها برای سنجش کمیت های الکتریکی مانند ولتاژ، جریان،مقاومت الکتریکی به کار برده می شوند. دستگاه مولتی متر یونی-تی مدل UT33D PLUS، از دقت مناسبی برخوردار است . مولتی متر یونی تی +33D دارای امکان سنجش مقاومت تا 200 مگااهم است. این امکان در اغلب مولتی متر ها موجود نیست همچنین جریان DC را در محدوده نسبتا وسیعی، از محدوده میکرو آمپر تا 10 آمپر با دقت مناسبی اندازه می گیرد. سنجش ولتاژ DC و AC با دقت خیلی خوب صورت می گیرد.
دستگاه دکمه Hold که برای تثبیت مقدار نمایش داده شده، جهت ثبت و یادداشت آن است، دارد. همچنین برای جریان 10 آمپر باید پروب را در سوکت مشخص شده بر روی دستگاه قرار داد. سنجش اتصال کوتاه با صدا نیز از دیگر امکانات این مولتی متر می باشد. با یک دکمه می توان نور پس زمینه زیبایی را به حالت فعال در آورد. این دستگاه دارای ردیاب برق برای تشخیص وجود سیم حامل ولتاژ به صورت غیر تماسی نیز است که بسیار کاربردی می باشد.