مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT208A
مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT208A

مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT208A

مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT208A

مولتی متر کلمپی هابوتست مدل HT208A کلمپ متر دیجیتال هابوتست مدل HT208A با قابلیت true RMS یک مولتی متر کامل می باشد و این دستگاه امکان اندازه گیری ولتاژ AC/DC، جریان AC، فرکانس، مقاومت، duty ratio، خازن، دما، تست دیود و پیوستگی، NCV، VFD، inrush current و … را دارد.

Current Clamp Meter Amperometric Clamp HABOTEST Professional Digital Multimeter DC 1000V 1000A VFD NCV AC Voltage Tester HT208A