مولتی متر دیجیتال فلوک Fluke 17B Plus
fluke17b

مولتی متر دیجیتال فلوک Fluke 17B Plus

مولتی متر دیجیتال فلوک Fluke 17B Plus

مولتی متر فلوک Fluke 17+ Plus

مولتی متر Fluke 17B Plus تولید شرکت آمریکایی و نام آشنای فلوک می باشد که به تولید ابزار اندازه گیری می پردازد.

این مدل از مولتی متر فلوک تولید فلوک چین (تحت لیسانس فلوک آمریکا) می باشد. (امتیاز تولید 15B و 17B به چین داده شده است.)

این مولتی متر بسیار مناسب برای تعمییرکاران و مهندسان الکترونیک می باشد.


اطلاعات فنی مولتی متر فلوک Fluke 17B+ Plus

  • اندازه گیری ولتاژ مستقیم (DC) و متناوب (AC) تا 1000V :

تا  400mV  با رزولوشن  0.1mV  (در رنج mV)

تا  4.000V  با رزولوشن  0.001V

تا  40.00V  با رزولوشن   0.01V

تا  400.0V  با رزولوشن    0.1V

تا  1000V  با رزولوشن      1V

  • اندازه گیری جریان مستقیم (DC) و متناوب (AC) تا 10A :

تا  400.0µA  با رزولوشن   0.1µA  (در رنج µV)

تا  4000µA   با رزولوشن     1µA   (در رنج µV)

تا 40.00mA  با رزولوشن  0.01mA  (در رنج mV)

تا 400.0mA  با رزولوشن   0.1mA  (در رنج mV)

تا  4.000A   با رزولوشن   0.001A

تا  10.00A   با رزولوشن   0.01A

  • اندازه گیری مقاومت الکتریکی تا 40MΩ :

تا   400.0Ω  با رزولوشن    0.1Ω

تا  4.000KΩ با رزولوشن  0.001KΩ

تا  40.00KΩ با رزولوشن  0.01KΩ

تا  400.0KΩ با رزولوشن   0.1KΩ

تا 4.000MΩ با رزولوشن 0.001MΩ

تا 40.00MΩ با رزولوشن  0.01MΩ

  • اندازه گیری میزان ظرفیت خازنی تا 1000µF :

تا 40.00nF با رزولوشن  0.01nF

تا 400.0nF با رزولوشن   0.1nF

تا 4.000µF با رزولوشن 0.001µF

تا 40.00µF با رزولوشن  0.01µF

            تا 400.0µF با رزولوشن   0.1µF

تا 1000µF با رزولوشن     1µF

  • قابلیت تست دیود تا 2.000V با رزولوشن 0.001V
  • اندازه گیری دما از 55- تا 400 درجه سانتی گراد
  • قابلیت تست اتصال کوتاه (بازر)
  • قابلیت انتخاب رنج اندازه گیری هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک (Auto Range)