لرزش سنج WT63A

لرزش سنج WT63A ساخت کمپانیWINTACT جین است که کاربر را از تغییرات سرعت ، شتاب و جابجایی بوسیله پارامترهای دیجیتالی آگاه می سازد. دقت بالا و بازه اندازه گیری گسترده از ویژگی های مهم این لرزش سنج است.

Vibration Meter WT63A
This product adopts piezoelectric effect of artificial po-larized ceramic for design. It is suitable for monitoring all kinds of vibrating mechanical facility, specially the vibration measurement of rotating and reciprocating machinery. The unit can measure acceleration, velocity and displacement, which is widely used in mechanical manufacture, electric power metallurgy and general aviation etc.