قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100
قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100

قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100

قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100

قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100 ساخت کره 

سنسور این دستگاه آهن و آلومینیوم میباشد و دقت اندازه گیری آن 1 میکرون میباشد . 

این دستگاه تشخیص رنگ با قیمت مناسب 600 هزار تومان ارائه میشود . 

Item specifics

Brand Name: alloet

With Backlight Or Not: No

Measuring Range : 0 to 2000um

Accuracy : ± (2%+0.02mm)

Resolution : 0~499(1um) 500um~2000um(0.01mm)

Power Supply : Two 1.5V AAA battery

قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100

قلم تشخیص رنگ اتومبیل EC100