فلنج تستر آمریکایی RF-IT
RF-IT تست عایق

فلنج تستر آمریکایی RF-IT

فلنج تستر آمریکایی RF-IT

تستر کیت عایقی (RF Tester)

RF-IT-دستگاه
RF-IT-دستگاه

جهت تست عایقی کیت های استفاده شده در فلنچ ها، از دستگاه RF Tester استفاده می شود. همچنین تست مذکور توسط ارسال موج رادیویی انجام می پذیرد. یکی از تست های توصیه شده برای میزان عایقی کیت ها، تست رادیو فرکانسی می باشد. استفاده از دستگاه مگر در تست کیت های عایقی با توجه به اینکه ممکن است مدار مربوطه از طریق سیستم ارتینگ برقرار شود، مورد اطمینان نمی باشد. طرز کار با این دستگاه بدین صورت می باشد که دو عدد پراب دستگاه را به دو سمت فلنچ متصل نموده (به نحوی که اتصال الکتریکی پراب با فلنچ به طور کامل برقرار گردد). سپس دستگاه RF درصدی را نشان می دهد، هرچه نشتی کیت عایقی فلنچ کمتر باشد؛ دستگاه RF درصد بالاتری را نشان می دهد (به طور معمول اگر درصد نمایش داده شده بر روی دستگاه از 50 درصد پایین تر باشد، کیت عایقی مربوطه باید مورد بررسی و رفع عیب قرار گیرد).

                                                                                  

RF-IT تست عایق
RF-IT تست عایق

                                                                                 

                                                                                   نحوه تست عایقی دو لبه فلنچ بوسیله دستگاه تستر RF

 

RF-IT , tinker , rasor , tinker rasor , فلنج , فلنج تستر , تست عایق , فروش فلنج تستر