دیتالاگر دما و رطوبت یونی-تی مدل UT330b
دیتالاگر دما و رطوبت یونی-تی مدل UT330b

دیتالاگر دما و رطوبت یونی-تی مدل UT330b

دیتالاگر دما و رطوبت یونی-تی مدل UT330b

دیتالاگر دما و رطوبت یونی-تی مدل UT330b دما در محدوده 40- تا 80+ درجه سانتی گراد و رطوبت 0 تا 100% می باشد. این دستگاه دیتالاگر امکان جمع آوری داده های محیطی مانند دما. رطوبت را در فواصل زمانی مورد نظر به صورت جداگانه تنظیم می کند. مقادیر از طریق سنسورهای داخلی لاگر ثبت می شوند. در ذخیره سازی داده های داخلی (تا 60000 اندازه گیری) ذخیره می شوند.
سپس داده های جمع آوری شده را می توان از طریق رابط USB برای تجزیه و تحلیل و بایگانی به کامپیوتر منتقل کرد. دیتالاگر دما و رطوبت یونیتی مدل UT330b دستگاهی محکم و ضد آب با IP67 میباشد. کاربرد این نوع دیتالاگر ها عموما در انبار های مواد دارویی و غذایی. سردخانه، ماشین های حمل گوشت و دارو و حتی محیط های اداری جهت کنترل دما و رطوبت می باشد.