دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82
دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82

دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82

دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82

دماسنج و بادسنج وینتکت مدل WT82 توانایی اندازه گیری سرعت باد تا رنج 30 متر بر ثانیه و با 5 واحد مختلف اندازه گیری را دارد. همچنین دما را در رنج -10 تا 45 درجه سانتیگراد و با دو واحد سلسیوس و فارنهایت اندازه می گیرد. این آنمومتر میتواند مقادیر ماکزیمم و میانگین را برای سرعت باد نمایش دهد. آنمومتر و ترمومتر وینتک مدل WINTACT WT82 دارای صفحه نمایشگری است که میتواند سرعت باد را با پنج واحد متر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت، فوت بر دقیقه، گره و مایل بر ساعت نمایش دهد. همچنین دارای نور پس زمینه، خاموشی خودکار، نمایش کاهش باتری، ضبط اطلاعات و طراحی زیبا است.

 

 • Digital Anemometer possesses the following features:

  1. Simultaneously measure wind speed and temperature
  2. Maximum wind speed/average wind speed/current wind speed selection
  3. ℃ temperature unit selection
  4 Five wind speed units: m/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
  5. Po Fu wind rating
  6. Data retention
  7. LCD backlight display
  8. Manual / automatic shutdown
  9. Wind chill tips
  10. Low battery prompt
  11. Record the data