دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608
دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608

دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608 ، یک سنجش کیفیت هوا در محیط داخلی با نمایش به صورت آنالوگ و دیجیتال است. که قادراست مجموع ترکیبات آلی (TVOC) و فرمالدئید (HCHO)، بنزن، دما، رطوبت و ذرات معلق در هوا (PM) را اندازه گیری کند. این دستگاه مناسب برای بهسازی کیفیت هوا منزل و آشکارساز آلودگی هوا می باشد.
این دستگاه می تواند مجموع ترکیبات آلی (TVOC) را بین 0 تا 3 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% و فرمالدئید (HCHO) را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% اندازه گیری کند. دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608 همچنین میتواند بنزن را بین 0 تا 9.99 میلیگرم/مترمکعب با میزان برطرف سازی 0.01 میلیگرم/مترمکعب با دقت ±10% اندازه گیری کند.
دستگاه سنجش کیفیت هوا هابوتست مدل HT608 وارد شده توسط پترو پژوهش خاورمیانه اندازه گیری ذرات معلق در هوا (PM2.5) بین 0 تا 999 میکروگرم/مترکعب با میزان برطرف سازی 1 میکروگرم/مترکعب و دقت ±10% را دارا است و میزان اندازه گیری ذرات معلق در هوا (PM10) بین 0 تا 999 میکروگرم/مترکعب با میزان برطرف سازی 1 میکروگرم/مترکعب و دقت ±10% است.

Home Improvement Assistance 

TFT True Color  Display

Easy to use

12 months warranty (1 to 1 exchange)

 

HT608 Indoor Air Quality Detector Gas Tester Enviromental Meter PM2.5 PM10 HCHO TVOC 1

SpecificationMeasruing RangeResolvingAccuracy
HCHO 0-3.0mg/m30.01mg/m3 +/- 10%
TVOC0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%
Benzene0-9.99mg/m30.01mg/m3+/- 10%
Temperature-10~50 degree1 degree+/-1.5 dgree
Humidity0~99%1%  5%
PM2.50-999ug/m31.0ug/m3+/- 10%
PM100-999ug/m31.0ug/m3+/- 10%

شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص) تامین کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT

     تهران ، بزرگ راه رسالت ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، فرجام  ،نبش خیابان ۳۹ ساختمان آرین پلاک ۵-۸۴۰ واحد ۶ 
 
 

     
۸- ۷۷۱۳۰۶۸۷ (۹۸۲۱+)
۷۷۲۲۸۶۷۹ -( ۹۸۲۱+)

 

     ۰۹۱۲۲۷۱۰۲۶۹  درخواست خود را با نام شرکت میتوانید به این موبایل واتس آپ فرمائید 

 

     Info@ppkgroup.ir