خراش انداز (Cross Hatch Cutter)
دستگاه خراش انداز

خراش انداز (Cross Hatch Cutter)

خراش انداز (Cross Hatch Cutter) 

elcometer 107
elcometer 107

خراش انداز (Cross Hatch Cutter)

تست چسبندگی رنگ (کراس کات )

دستگاه خراش انداز  1 , 2, 3   میلیمتری مدل  QFH  – همراه با ذره بین و چسب
ساخت  الکومتر انگلستان  و  یا هوآتک چین
از این دستگاه به منظور سنجش میزان چسبندگی رنگ بر روی سطح، استفاده می شود.

جهت سفارش خراش انداز لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمائید

خراش انداز-کراس کات
خراش انداز-کراس کاتخراش انداز-کراس کات

021-77130687-8

021-77228679

www.ppkgroup.ir