تست نمک الکومتر 138
Elcometer-138-bresle-salt-kit

تست نمک الکومتر 138

تست نمک الکومتر 138

Bresle Salt Kit Elcometer 138

تست نمک الکومتر 138 دستگاه اندازه گیری آلودگی نمک برای سنجش میزان آلودگی ناشی از نمک های نیترات و سولفات- تست نمک مدل Elcometer 138 جهت تست میزان نمک سطوح به کاربرده می شود. شرکت الکومتر مدل دیگری از تست نمک را به اسم نمک سنج 130 تولید نموده است.

 

دستگاه کیت تست نمک الکومتر انگلستان مدل elcometer 138 با 18 ماه گارانتی توسط مجموعه پترو پژوهش خاورمیانه نماینده الکومتر انگلستان عرضه میگردد. کیت دستگاه تست نمک انگلیسی الکومتر مدل Elcometer 138 با نام دیگر تست برسل جهت اندازه گیری میزان نمک سطوح استفاده میگردد.