بادسنج چند منظوره بنتک مدل GM8910
باد سنج چند منظوره بنتک مدل GM8910

بادسنج چند منظوره بنتک مدل GM8910

بادسنج چند منظوره بنتک مدل GM8910

بادسنج چند منظوره بنتک مدل GM8910 محصول شركت بنتك با قابليت اندازه گيري چند پارامتر مهم و پر كاربرد از جمله دما، رطوبت، لرزش باد، نقطه شبنم، سرعت باد، فشار باد، ارتفاع، روشنايي يكي از بهترين دستگاه هاي كمپاني BENETECH شناخته شده است. همچنين ذخيره ديتاهاي اندازه گيري شده در حافظه دستگاه به دو صورت خودكار و دستي انجام مي شود.

Multi-Purpose Anemometer GM8910

This product is a portable multi-functional anemometer, and it is suitable for measuring temperature, humidity, wind chill, dew point, wind speed, barometric pressure, altitude and illumination.

 

Measuring itemMeasuring rangeResolutionAccuracyResponse time
Temperature-20.0~60.0℃0.1 ℃±1.0 ℃1S
Humidity0~100.0%RH0.1 %RH±5%RH1S
Wind chill-40.0~10.0℃0.1 ℃±2.0℃1S
Dew point-40.0~60.0℃0.1 ℃±2.0℃1S
Wind speed0.7 30.0m/s0.1m/s±3%or±0.3m/s1S
Barometric pressure300~1100hPa0.1hPa±1.0hPa1S
Altitude-500~9000m1m1S
Illumination0~55000Lx1Lx±3%1S
Size48 21.2 122mm