بادسنج هات وایر GT8911
بادسنج بنتک مدل GT8911

بادسنج هات وایر GT8911

بادسنج هات وایر GT8911

بادسنج هات وایر GT8911 یک ابزار حرفه ای برای اندازه گیری سرعت باد ، دما است. برای اندازه گیری سرعت باد در محیط های مختلف مانند مهندسی اندازه گیری سرعت باد ، کنترل کیفیت و کنترل سلامتی طراحی شده است. این در اندازه گیری سرعت باد برای موارد مختلف مانند کارخانه ها ، مدارس ، دفاتر ، مسیرهای حمل و نقل ، خانواده ها و غیره استفاده می شود.

Hot Wire Anemometer GT8911

Hot Wire Anemometer is a professional instrument for measurement of wind speed, temperature. It is designed for wind speed measurement in various environments, such as wind speed measurement engineering, quality control, and health control. It is applied in wind speed measurement for various occasions like factories, schools, offices, transportation routes,families, etc.

 

1.Wind speed Range

UnitWind speed RangeResolutionLowest Point of start valueAccuracy
m/s0.0~30.00.010.3±3%±0.1
Ft/min0.0~59040.01/0.1/160±3%±20
Knots0.0~58.30.010.6±3%±0.2
Km/h0.0~108.00.011±3%±0.4
Mph0.0~670.010.7±3%±0.2

2.Wind flow range
CFM:0-999900 ft³ /min
CMM:0-999900m³ /min

UnitRangeResolutionArea
CFM(FT³ /MIN)0-9999000.001-1000.001-9999ft²
CMM(M ³/MIN)0-9999000.001-1000.001-9999m²

3.Wind Temperature:
(1) Temperature Range

UnitScaleResolutionAccuracy
0~450.1±1.0℃
32~1130.18±1.8℉

4. Power supply : 3.7V lithium-ion batteries
5. Dimensions:
Meter :73x38x194mm
Vane: 74x35x2100mm(After lengthening)