آرماتوریاب پیشرفته 630/Profometer PM-600

آرماتوریاب پیشرفته 630/Profometer PM-600

آرماتوریاب پیشرفته 630/Profometer PM-600

آرماتوریاب پیشرفته 630/Profometer PM-600
PM-600-630

یک ابزار پیشرفته و دقیق برای اندازه گیری غیرمخرب کاور بتن، قطر آرماتور و موقعیت آنها بر اساس اصول روش جریان‌های گردابی (eddy current) . این ابزار را می‌توان به راحتی در محل پروژه مورد استفاده قرار داد. صفحه نمایش رنگی با وضوح بالا اجازه می دهد تا بهترین اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده های آماری برای یک روز کاری کامل (طول عمر باتری> 8H) امکان پذیر باشد. البته این با توجه به طول عمر باتری که بیشتر از8H است بیان می‌شود. پراب یونیورسال این دستگاه برای نواحی که چیدمان متراک تری از آرماتورها وجود دارند مانند ستون، پل و دال نیز مناسب است.

 

 

 

Profometer_PM-630آرماتوریاب پیشرفته Profometer PM-630

این آرماتوریاب از سری آرماتوریاب‌های پیشرفته محسوب می‌شود که علاوه بر مواردی که در مورد PM600 بیان شد، دارای مد اسکن خطی و ناحیه‌ای نیز می‌باشد. این دستگاه همچنین برای اندازه گیری در نواحی وسیعتر و یا زمانی که گزارش جامع مورد نیاز است مقید می‌باشد. این دستگاه برای بازرسی تونل‌ها، دیوارهای حائل، دال‌های بتنی و… مناسب است.

021-77130687-8

021-77228679

Profometer PM-630 – Advanced Concrete Scan Cover Meter
Rebar Detector - Profometer PM-630

The Profometer PM-630 advanced cover meter is a sophisticated instrument extending the application range of the Profometer PM-600 with the Line and Area Scan Modes and an extensive choice of statistical views.

It is specially suited to measuring large areas, long lines or when comprehensive reporting is required. For example when inspecting tunnels, retaining walls, concrete slab soffits, bridge slabs or dams.

Based on the new generation Profometer Touchscreen unit, the instrument offers real time control over the measurement procedure directly on site. The high resolution color display allows best possible measuring and analysis of the statistical data for an entire working day (battery lifetime > 8h).

Profometer PM-650

The Profometer PM-650 extends the measuring modes of the Profometer PM-630 with the  unique Cross-Line Mode and further analysis functions. The Cross-Line Mode allows  users to measure the rebars of the first and second layer typically arranged in  a rectangular mesh.

 • Profometer PM-650: Measuring the rebars of the first and second layer typically arranged in a rectangular mesh
 • Profometer PM-650: The signal strength spectrum can be seen in addition to the cover and diameter
 • Measuring wide areas over long distances
 • Zoom in to scale rebars according to your needs
 • Display with cover curve or signal strength curve
 • Visual assistance for speed and signal strength control
 • Settings directly accessible on the measurement screen
 • Graphical display of measured values and minimum cover set
 • Change settings before and after storage
 • Reopen stored files to continue measurements
 • Change probe position during measurement
 • Signal strength spectrum for further evaluation
 • PM-Link software for downloading saved data to a PC for analysis and export to third party applications
 • All-in-one Universal Probe including standard, long range and spot probe
 • Spot probe specially for areas with congested rebar arrangements
 • Housing specially designed to be used on-site in harsh environments, including carrying strap, integrated stand and sunshield cover
 • Battery lifetime of > 8h
 • High resolution color display
 • 8 GB Flash memory
 • Dual core processor supporting diverse communication and peripheral interfaces
 • Future proof investment through direct upgrade possibilities to upcoming Profometer products
 • Design patent pending

 

شرکت پترو پژوهش خاورمیانه(سهامی خاص)

نمایندگی پروسک سوئیس

021-77130687-8

021-77228679