تراز لیزری یکی از ابزارهای دستی و قابل استفاده برای اندازه گیری است. این ابزار در انواع عملیات عمرانی و ساختمانی به منظور تراز نمودن، ایجاد و سنجش شیب و یا عمود کردن سطوح مختلف به کار می رود.

همان طور که می دانید با توجه به رشد سریع علوم طراحی و معماری، استفاده از ابزارآلات قدیمی مانند شاغول و … باعث بالا رفتن خطا می شود؛ به همین دلیل باید از ابزارآلات دقیق تری مانند تراز لیزری استفاده شود.

ابزار تراز لیزری با استفاده از فناوری های نوین، خط لیزری رنگی را بدون نیاز به استفاده از وسایلی مانند نخ یا سیم، بر روی سطوح ایجاد می کند. با نمایان شدن خطوط لیزری روی هر سطحی عملیات تراز کردن و تشخیص عدم ترازی در کسری از ثانیه قابل تشخیص می شود. بسیار واضح است که این روش دارای دقت به مراتب بسیار بالاتری نسبت به روش های قدیمی و سنتی می باشد.