TIME

شرکت تایم (TIME) در شهر پکن چین واقع است و یکی از مطرح ترین سازندگان چینی تجهیزات تست غیر مخرب و بازرسی است . این کمپانی قسمتی از مجموعه بزرگ تایم گروب میباشد که در سال 1984 تأسیس گشته است . در حال حاضر این کمپانی محصولات متنوعی در زمینه تست سختی یا سختی سنجی فلزات و زبری سنجی ، ضخامت سنجهای آلتراسونیک و ادی کارنت و همچنین ترک یابهای پیشرفته آلتراسونیک و X-ray و نیز تجهیزاتی در زمینه تست بتون داراست که با توجه به قیمت از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند .