Olympus

شرکت المپیوس یکی از بزرگترین سازنده تجهیزات بازرسی فنی در دنیا میباشد ، بهترین دستگاه این شرکت دستگاه پیشرفته فیزره ای و ویدئوبرسکوب میباشد . Olympus Inspection & Maintenance Systems Business یک تولید کننده پیشرو در زمینه ابزار تست نوآورانه است که در برنامه های کاربردی صنعتی و تحقیقاتی از جمله هوا فضا، تولید برق، پتروشیمی، زیرساخت های مدنی و خودرو و محصولات مصرفی استفاده می شود. ابزار Olympus به کیفیت محصولات کمک می کند و به ایمنی زیرساخت ها و امکانات افزوده می شود