MAGNAFLUX

شرکت مگنافلاکسMAGNAFLUX تولید کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT میباشد ، یوک MT و اسپری های ترک یاب PT و MT این شرکت یکی از بهترین ها در دنیا میباشند .