دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Time

دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Time

دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Time

 ضخامت سنج التراسونیک Time چین مدل TT130

ضخامت سنج آلتراسونیک TT130
ضخامت سنج آلتراسونیک TT130

– دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Time ساخت کمپانی TIME  چین

– مناسب برای ضخامت سنجی انواع فلزات آهنی و غیر آهنی

– محدوده اندازه گیری (آهن) : mm 0.75-300

– محدوده  سرعت صوت: 1000-9999 m/s

-دقت نمایش: mm 0.01

– دارای پلیت کالیبره صفر

-دارای پراب استاندارد  MHz 5 با قطر 10 mm

– اندازه گیری بر حسب mm  و inch

-قابلیت ذخیره 10 اندازه

ضخامت سنج التراسونیک Time چین مدل TT120

 

دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Time چین مدل TT120

– ساخت کمپانی TIME  چین

– مناسب برای ضخامت سنجی انواع فلزات آهنی

– دارای دو پراب:

1. استاندارد: محدوده اندازه گیری: mm 225.0-1.2

2. دما بالا  تا C300 ( ZW5P) : محدوده اندازه گیری: mm 80-4.0

-دقت نمایش: mm 0.1

– دارای پلیت کالیبره صفر

– اندازه گیری بر حسب mm  و inch

-دارای نور پس زمینه

– نشانگر هشدار ضعیف شدن باطری

 ضخامت سنج التراسونیک Time چین مدل TT100

 

– ساخت کمپانی TIME  چین

– مناسب برای ضخامت سنجی انواع فلزات آهنی و غیر آهنی

– محدوده اندازه گیری (آهن) : mm 225.0-1.2

-دقت نمایش: mm 0.1

– دارای پلیت کالیبره صفر

-دارای پراب استاندارد  MHz 5 با قطر 10 mm

– اندازه گیری بر حسب mm  و inch

-قابلیت

021-77130687-8

021-77228679